Przeniesienie siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.306

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 maja 1938 r.
o przeniesieniu siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Przenosi się siedzibę Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1938 r.