§ 1. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021. - Dz.U.2021.1217 - OpenLEX

§ 1. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1217

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 między częściami budżetu państwa: 85 - Województwa i 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.