§ 9. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  9.
Zabrania się uzyskane z doczyszczenia zboża chwasty, poślad i inne odpadki przemielać i włączać do głównych i ubocznych produktów przemiału. Wszystkie ziarna łamane i chude, które w trakcie wstępnego czyszczenia zostają przez maszyny czyszczące wydzielone, nie mogą być mieszane ze zbożem przeznaczonym do przemiału. Winny być one oddzielone w trakcie czyszczenia i zwrócone w stanie surowym zleceniodawcy lub przemielone oddzielnie.