§ 7. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  7.
Zabrania się w młynach handlowych, kaszarniach i innych zakładach przemysłowych przerobu zbóż chlebowych na pasze.