§ 5. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  5.
Na 100 kg przemielonego zboża przy zanieczyszczeniu nie przekraczającym 3% wydajność przemiału ma wynosić:
a)
80 kg mąki (o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 1,4%) i 17 kg otrąb - przy przemiale żyta na mąkę 80%;
b)
70 kg mąki (o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 0,85% i 27 kg otrąb - przy przemiale pszenicy na mąkę 70%;
c)
70 kg mąki (o zawartości popiołu w przeliczeniu na suchą substancję nie wyżej niż 1,5%) i 27 kg otrąb - przy przemiale jęczmienia na mąkę 70% oraz przy przemiale jęczmienia na kaszę 65 kg kaszy i 32 kg otrąb i produktów ubocznych.

Przy przemiałach przewidzianych w § 2 niniejszego rozporządzenia następuje odpowiednie stosunkowo rozliczenie.