§ 4. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  4.
Odciąganie w trakcie procesu przemiałowego uzyskiwanych przetworów niższego wymiału (mąki) jest zakazane. Całość mąki otrzymanej z przemiału winna być jednolicie przemieszana. Odciąganie kaszki mannej do 5% jest dozwolone. Produkcja w młynach kaszy mannej powinna być zgłaszana władzom przemysłowym I instancji.