§ 14. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  14.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja 1947 r. o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 193 i Nr 67, poz. 419).