§ 13. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  13.
Kontrolę nad wykonaniem niniejszego rozporządzenia i zarządzeń na jego podstawie wydanych przeprowadzają organy kontroli obrotu zbożem i wytworami młyńsko-piekarnianymi wojewódzkich władz przemysłowych.