§ 1. - Przemiał zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.
§  1.
Ustala się następującą najniższą dopuszczalną wysokość procentową przemiału:
a)
dla żyta 80%,
b)
dla pszenicy 70%,
c)
dla jęczmienia na mąkę 70%,
d)
dla jęczmienia na kaszę 65%.

Obrót produktami przemiału procentowo niższego jest zakazany z wyjątkami przewidzianymi w § 2.