[Przepis derogacyjny] - Art. 9. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. - Dz.U.2019.1314 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Przepis derogacyjny] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1314 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  9.  [Przepis derogacyjny]

Tracą moc:

1)
ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. poz. 1299 oraz z 2002 r. poz. 984);
2)
ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. poz. 1209, z 2002 r. poz. 984 oraz z 2003 r. poz. 24 i 592).