[Uwzględnienie przepisów o pomocy publicznej] - Art. 5a. - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności... - Dz.U.2019.1314 t.j. - OpenLEX

Art. 5a. - [Uwzględnienie przepisów o pomocy publicznej] - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1314 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.
Art.  5a.  [Uwzględnienie przepisów o pomocy publicznej]

Przepisy niniejszej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.