§ 2. - Przekształcenie instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
§  2. 1
Wynagrodzenie płatnych kuratorów nieletnich wynosi miesięcznie: w Warszawie 200 złotych, w innych miejscowościach 175 złotych.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 1933 r. (Dz.U.33.98.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1934 r.