Art. 3. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 3. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  3. 

Tworzy się organy administracji rządowej w sprawach celnych:

1)
dyrektora izby celnej,
2)
naczelnika urzędu celnego.