§ 2. - Przekazanie Zarządowi Miejskiemu m.st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.663

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.

Z dniem tym Komisarz Rządu na m. st. Warszawę staje się II instancją dla Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy w tych sprawach oraz dla Urzędów Konsularnych w stosunku do osób, przebywających za granicą, których miejscem zamieszkania jest m. st. Warszawa.