Art. 6. - Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki... - Dz.U.1932.52.493 - OpenLEX

Art. 6. - Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.52.493

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1932 r.
Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1932 r.