Art. 5. - Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki... - Dz.U.1932.52.493 - OpenLEX

Art. 5. - Przekazanie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.52.493

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1932 r.
Art.  5.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.