Przekazanie wojewodzie białostockiemu w stosunku do gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego... - Dz.U.1923.36.243 - OpenLEX

Przekazanie wojewodzie białostockiemu w stosunku do gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego zarządzania wyborów uzupełniających do sejmiku bielskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.36.243

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 marca 1923 r.
w przedmiocie przekazania wojewodzie białostockiemu w stosunku do gmin: białowieskiej masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego zarządzania wyborów uzupełniających do sejmiku bielskiego.

Ma zasadzie art. 7 i 9 ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. P. P. P. 65 poz. 395) w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w sprawie zniesienia powiatu białowieskiego oraz rozciągnięcia na gminy: białowieską, masiewską i suchopolską mocy obowiązującej przepisów o samorządzie powiatowym (Dz. U. R. P. № 56 poz. 504) zarządzania - wyborów uzupełniających do sejmiku bielskiego z gmin: białowieskie], masiewskiej i suchopolskiej (art. 12 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego (Dz. P. P. P. № 13 poz. 141) zastrzeżone dotąd Ministrowi Spraw Wewnętrznych, przekazuje się Wojewodzie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.