§ 2. - Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.
§  2.
Postanowienie § 1 rozporządzenia niniejszego nie ma zastosowania na obszarze miast: Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna.