Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.793

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 5 listopada 1931 r.
o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych.

Na podstawie art. 118 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zazarządzam co następuje:
Decyzje, zastrzeżone Ministerstwu Robót Publicznych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 6, poz. 32) w sprawie pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych, przekazuje się wojewodom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.