Przekazanie szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.90

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 marca 1988 r.
w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje:
1.
Przekazuje się do dnia 31 sierpnia 1990 r. następujące uprawnienia, przewidziane dla Ministra Edukacji Narodowej w stosunku do nadzorowanych szkół wyższych - rektorowi lub odpowiednio rektorowi elektowi:
1)
Uniwersytetu Warszawskiego - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128),
2)
Uniwersytetu Gdańskiego - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178),
3)
Uniwersytetu Śląskiego - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
4)
Uniwersytetu Jagiellońskiego - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym,
5)
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
6)
Uniwersytetu Łódzkiego - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
7)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
8)
Uniwersytetu Szczecińskiego - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
9)
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
10)
Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
11)
Politechniki Warszawskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
12)
Politechniki Białostockiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
13)
Politechniki Częstochowskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
14)
Politechniki Gdańskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
15)
Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
16)
Politechniki Świętokrzyskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
17)
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
18)
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
19)
Politechniki Lubelskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
20)
Politechniki Łódzkiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
21)
Politechniki Poznańskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
22)
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
23)
Politechniki Szczecińskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
24)
Politechniki Wrocławskiej - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
25)
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
26)
Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. gen. Aleksandra Zawadzkiego w Opolu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
27)
Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
28)
Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
29)
Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
30)
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
31)
Akademii Ekonomicznej w Krakowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
32)
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
33)
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
34)
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - uprawnienia wynikające z art. 48 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 2-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
35)
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - uprawnienia wynikające z art. 48 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 2-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
36)
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej w Warszawie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
37)
Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
38)
Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 47 ust. 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
39)
Akademii Rolniczej w Lublinie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
40)
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
41)
Akademii Rolniczej w Poznaniu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
42)
Akademii Rolniczej w Szczecinie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
43)
Akademii Rolniczej we Wrocławiu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
44)
Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej im. Georgi Dymitrowa w Siedlcach - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
45)
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
46)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
47)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
48)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
49)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
50)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
51)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
52)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
53)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,
54)
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - uprawnienia wynikające z art. 10 ust. 4, art. 43 ust. 3, art. 47 ust. 3 i 6, art. 48 ust. 3 oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz art. 5 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej,

- z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2.

2.
Uprawnienia wynikające z:
1)
art. 43 ust. 3 i art. 47 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym - przysługują rektorowi elektowi,
2)
ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej:
a)
art. 5 ust. 4 pkt 2 - nie obejmują uprawnienia do odwołania rektora i prorektora,
b)
art. 5 ust. 4 pkt 4 - nie obejmują uprawnienia do rozwiązania jednostki organizacyjnej szkoły.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.