Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 marca 1921 r.
w przedmiocie przekazania staroście we Włocławku przeprowadzenia ustawy z dn. 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Na zasadzie art. 13 i 18 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. (Dz. Ust. R. P. № 92, poz. 498) oraz art. 1, 2 i 4 ustawy z dn. 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 60 poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Przeprowadzenie ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. R. P. № 92, poz. 498) przekazuje się, w zastępstwie i na rachunek zarządu gminy miasta Włocławka, staroście we Włocławku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.