Art. 2. - Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1964 r.
Art.  2.

Akty notarialne, których treścią jest przeniesienie, ustanowienie, zmiana lub zniesienie prawa, podlegającego wpisowi do księgi wieczystej, mogą być sporządzane przez państwowe biuro notarialne, które prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości, bądź przez państwowe biuro notarialne miejsca zamieszkania jednej ze stron.