Art. 12. - Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1964 r.
Art.  12.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.