Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.7.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1921 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spraw szkolnych i oświatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. z 1919 roku № 64, poz. 385) a w wykonaniu art. 1 ustawy z dnia 4 sierpnia 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 50, poz. 304), Rada Ministrów w myśl uchwały z dnia 30 grudnia 1920 r. zarządza co następuje:
§  1. Sprawy szkolne i oświatowe na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy a przekazuje się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  2. Zarządzenia niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia wydadzą obaj Ministrowie wymienieni w § 1.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.