Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 1921 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Sprawiedliwości zarządu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ustęp 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy praskiej (Dz. Pr P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z dniem 13 listopada 1921 r. z zakresu działania Ministra tej dzielnicy i przekazuje się Ministrowi Sprawiedliwości.

W związku z tem powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości nowy departament, tymczasowo delegowany do Poznania.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.