Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.39.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 kwietnia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu niektórych uprawnień Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Ks. Krakowskiem.

Art.  1.

Stosownie do art. 4 ustawy z dn. 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Ks. Krakowskiem (Dz. Ustaw № 11 z dnia 10 lutego 1920 r. poz. 61), przekazuje się Ministrowi Skarbu uprawnienia administracyjno-wykonawcze b. Sejmu Galicyjskiego odnoszące się do Banku Krajowego KrólestwaGa-licji i Lodomerji z Wielkiem Ks. Krakowskiem oraz agendy b. Wydziału Krajowego, odnoszące się do tegoż Banku.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 1920 r.