Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1922 r.
o przekazaniu Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej zarządu spraw pracy i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie ust. 1 art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Zarząd spraw pracy i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z dniem 1 kwietnia 1922 r. z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej i przekazuje się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się. Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.