Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.114

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 1921 r.
w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie ustalania i ujawniania cen oraz ograniczania konsumcji i sprzedaży.

Na mocy art. 2 i 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust R. P. z 1920 r. № 67, poz. 449) oraz rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 73. poz. 500) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Przekazuje się Ministrowi Aprowizacji aż do odwołania prawo wydawania rozporządzeń w sprawie ustalania i ujawniania wysokości cen: 1) na potrawy w restauracjach i we wszystkich lokalach ze spożyciem na miejscu, 2) na połączone z podawaniem potraw - konieczne usługi, oraz 3) na przedmioty powszechnego użytku, objęte rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 114 poz. 754) i z dnia 17 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 18 poz. 103).
§  2. Dla zapobieżenia zwyżce cen przekazuje się Ministrowi Aprowizacji aż do odwołania prawo wydawania rozporządzeń, ograniczających konsumcję przedmiotów pochodzenia zagranicznego i sprzedaż tych przedmiotów w zakładach ze spożyciem na miejscu.
§  3. Moc rozporządzeń, wymienionych w § 2 i § 3, może się rozciągać na cały obszar Rzeczypospolitej lub jego część albo na poszczególne miejscowości.

Zarządzenia, dotyczące obszaru b. dzielnicy pruskiej, wyda Minister Aprowizacji wspólnie z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

§  4. Rozporządzenia, wydane na zasadzie niniejszego, Minister Aprowizacji może uchylać własną władzą, w miarą przemijania okoliczności które wywołały potrzebę ich wydania.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.