Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.20.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1918 r.

DEKRET
o przekazaniu krajowemu sądowi wyższemu w Krakowie niektórych funkcji Sądu Najwyższego.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych przekazuję krajowemu sądowi wyższemu w Krakowie związane z wyborami do Sejmu Ustawodawczego funkcje Sądu Najwyższego według artykułów 24 i 42 Ordynacji Wyborczej w zastosowaniu do okręgów wyborczych Galicji.
Dan w Warszawie, dn. 19 grudnia 1918 r.