Przekazanie czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.30.153

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lipca 1986 r.
w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.

Na podstawie art. 480 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 86) zarządza się, co następuje:
1.
Przekazuje się właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym czynności wykonywane w postępowaniu nakazowym przez państwowe biura notarialne działające w okręgach:
1)
Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku,
2)
Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
3)
Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
4)
Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze,
5)
Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu,
6)
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach,
7)
Sądu Wojewódzkiego w Koninie,
8)
Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie,
9)
Sądu Wojewódzkiego w Krakowie,
10)
Sądu Wojewódzkiego w Legnicy,
11)
Sądu Wojewódzkiego w Lublinie,
12)
Sądu Wojewódzkiego w Łomży,
13)
Sądu Wojewódzkiego w Łodzi,
14)
Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu,
15)
Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie,
16)
Sądu Wojewódzkiego w Opolu,
17)
Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce,
18)
Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu,
19)
Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu,
20)
Sądu Wojewódzkiego w Radomiu,
21)
Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
22)
Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach,
23)
Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu,
24)
Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach,
25)
Sądu Wojewódzkiego w Słupsku,
26)
Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach,
27)
Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, z tymczasową siedzibą w Sandomierzu,
28)
Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie,
29)
Sądu Wojewódzkiego w Toruniu,
30)
Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu, z tymczasową siedzibą w Świdnicy,
31)
Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
32)
Sądu Wojewódzkiego w Zamościu,
33)
Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
34) 1
Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie,
35) 2
Sądu Wojewódzkiego w Elblągu,
36) 3
Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,
37) 4
Sądu Wojewódzkiego w Kielcach,
38) 5
Sądu Wojewódzkiego w Krośnie,
39) 6
Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
40) 7
Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku,
41) 8
Sądu Wojewódzkiego w Płocku,
42) 9
Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie,
43) 10
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie,
44) 11
Sądu Wojewódzkiego we Włocławku.
2.
Przekazanie sądom wojewódzkim, o których mowa w ust. 1, czynności wykonywanych przez państwowe biura notarialne w postępowaniu nakazowym obejmuje czynności, w których sąd wojewódzki właściwy będzie ze względu na wartość przedmiotu sporu stosownie do art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Sądom rejonowym działającym w okręgach wojewódzkich, o których mowa w § 1 ust. 1, przekazuje się również czynności w postępowaniu upominawczym, wykonywane przez państwowe biura notarialne działające w okręgach tych sądów.
1.
Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w państwowych biurach notarialnych, o których mowa w § 1 i 2, sprawy w postępowaniu nakazowym i upominawczym podlegają rozpoznaniu przez te biura.
2.
Jednakże sprawy, w których orzeczenia państwowych biur notarialnych kończące postępowanie zostaną w całości uchylone przez sąd odwoławczy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą przekazane sądom właściwym według przepisów obowiązujących po tym dniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 34 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 35 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 36 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 37 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 38 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 39 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.
7 § 1 ust. 1 pkt 40 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
8 § 1 ust. 1 pkt 41 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
9 § 1 ust. 1 pkt 42 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
10 § 1 ust. 1 pkt 43 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.
11 § 1 ust. 1 pkt 44 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1989 r. (Dz.U.89.41.228) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1989 r.