§ 6. - Przejście na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcję na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1147

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego z dniem ogłoszenia.