§ 5. - Przejście na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcję na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1147

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  5.
Sposób przeprowadzenia przestemplowania i kontroli określą przepisy wykonawcze, wydane przez Ministra Skarbu.