§ 4. - Przejście na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcję na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1147

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  4.
Spółki, powołane w § 1, o ile akcji, opiewających na marki niemieckie nie wymienią na akcje, opiewające na marki polskie, obowiązane są najpóźniej do dnia 1 maja 1924 r. przestemplować akcje, opiewające na marki niemieckie w ten sposób, aby kwota, na jaką opiewają, uwidoczniona na nich została w markach polskich.

Przestemplowanie odbyć się winno pod kontrolą urzędu wojewódzkiego w Katowicach.