§ 2. - Przejście na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcję na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1147

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  2.
Przy oznaczaniu, przewidzianem w § 1, nie można wysokości kapitału zakładowego i wysokości kwoty, na jaką opiewają akcje, podać w kwotach wyższych od tych, w jakich podane były w markach niemieckich.