Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o przejściu kolei zbudowanych przez b. władze okupacyjne pod zarząd Ministerstwa Komunikacji.

Art.  1.

Wszystkie koleje, zarówno szeroko, jak wąskotorowe, zbudowane przez b. władze okupacyjne, przechodzą pod zarząd Ministerstwa Komunikacji.

Art.  2.

Przepisy o eksploatacji i zaspokojeniu pretensji osób trzecich wyda Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.