Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.27.224

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SKARBU
z dnia 11 kwietnia 1922 r.
o przejęciu Zakładu wychowawczo-poprawczego w Przedzielnicy pod zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na mocy art. 4 i 5 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Ks. Krakowskiem (Dz. U. R. P. № 11, poz. 61) zarządza się co następuje:
§  1. Zakład wychowawczo-poprawczy w Przedzielnicy wraz z należącym [don majątkiem ziemskim przechodzi z dniem 1 maja 1922 roku pod zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.