Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.7.53

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU, MINISTREM ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH I MINISTREM WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 30 grudnia 1921 r.
o przejęciu szkoły mleczarskiej w Rzeszowie pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Na mocy art. 4 i 9 ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. o zniesieniu Sejmu i Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji w W. Ks. Krakowskiem (Dz. U. R. P. № 11, poz. 61) zarządza się co następuje:
§  1. Szkoła mleczarska w Rzeszowie przechodzi z dniem 1 stycznia 1922 roku pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.