Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.439

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 1920 r.
w przedmiocie przejęcia przez Ministerstwo Kolei Żelaznych zwierzchniego nadzoru technicznego nad kolejami miejskiemi (tramwajami).

Art.  1.

Wszystkie koleje miejskie (tramwaje) bez wzglądu na trakcję przechodzą pod zwierzchni nadzór techniczny Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Kolei Żelaznych.