Art. 4. - [Obowiązek uzyskania koncesji na założenie nowych przedsiębiorstw]   - Przejęcie na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.3.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  4.  3 [Obowiązek uzyskania koncesji na założenie nowych przedsiębiorstw]

 Założenie nowych przedsiębiorstw w gałęziach przemysłu i komunikacji, objętych przepisami art. 3 ust. 1 lit. A i C, wymaga uprzedniego uzyskania koncesji, udzielonej przez właściwego ministra w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania.

3 Art. 4 uchylony w stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej, które obowiązane są uzyskać zezwolenie na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U.58.45.224) przez art. 14 ust. 2 pkt 6 powołanej ustawy z dniem 21 lipca 1958 r.