Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 1920 r.
w przedmiocie przejęcia administracji kolejnictwa na ziemiach b. dzielnicy pruskiej przez Ministerstwo Kolei Żelaznych.

Art.  1.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64, poz. 385), wyłącza się sprawowanie administracji kolejnictwa na ziemiach b. dzielnicy pruskiej z pod kompetencji Ministerstwa b. Dzielnicy-pruskiej, określonej w art. 6b powołanej ustawy i poddaje się administrację tę pod bezpośrednie kierownictwo Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Art.  2.

Oddanie i odbiór kolei na ziemiach b. dzielnicy pruskiej nastąpi na podstawie porozumienia się zainteresowanych Ministerstw.

Art.  3.

Wykonanie- niniejszego rozporządzenia przekazuje się Ministrowi Kolei Żelaznych i Ministrowi b. Dzielnicy pruskiej.