§ 4. - Przeglądy techniczne statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.149.1081

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.
§  4.
Zasadniczy i okresowy przegląd techniczny statku, w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia, obejmują odpowiednio:
1)
kadłub statku, otwory i drożność odpływów;
2)
stateczność i pływalność statku;
3)
urządzenia pokładowe do kotwiczenia, cumowania i holowania;
4)
silniki, pomieszczenia silnikowe, ich wentylację i izolację, prowadzenie instalacji elektrycznej, paliwowej, układu odprowadzania spalin i ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania pożaru, zbiorniki paliwa oraz przewody paliwa;
5)
urządzenie sterowe;
6)
instalację gazową;
7)
światła nawigacyjne;
8)
osprzęt żaglowy;
9)
wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe;
10)
urządzenia i środki zapobiegające zanieczyszczaniu środowiska.