Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.187.1328

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2007 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.