Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.187.1328

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2007 r.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 2 grudnia 2007 r.