§ 3. - Przedterminowe wybory wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.176.1714

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2003 r.
§  3. 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.