§ 2. - Przedterminowe wybory wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.176.1714

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2003 r.
§  2. 
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 16 listopada 2003 r.