§ 2. - Przedterminowe wybory wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2276

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2022 r.
§  2. 
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 8 stycznia 2023 r.