§ 1. - Przedterminowe wybory wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2276

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2022 r.
§  1. 
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim.