§ 1. - Przedterminowe wybory burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.134.1423

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2004 r.
§  1.
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina.