§ 4. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2011.68.359 - OpenLEX

§ 4. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.68.359

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2011 r.
§  4.
Ustanowienie przedstawiciela podatkowego na podstawie umowy zawartej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za ważne w przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 66, poz. 609).