§ 3. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2011.68.359 - OpenLEX

§ 3. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.68.359

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2011 r.
§  3.
Przedstawiciel podatkowy wykonuje obowiązki podatnika w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji na potrzeby tego podatku oraz inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli zostały wymienione w umowie.